ni_px
ni_px
ni_px
Utskriftsvennlig versjon

VERDITAKSERING AV NÆRINGSEIENDOM

Vi takseringer alt fra små forretningslokaler til de største næringsbygg.

Viktige dokumenter er gjerne leieavtaler og gårdsregnskap.

For næringseiendommer skal det ved taksering fastsettes eiendommens markedsverdi (normal salgsverdi) på takseringstidspunktet.

ni_px
Frogner Takst
ni_px
Takstforespørsel Send Takstforespørsel
ni_px
Norges Takseringsforbund