VERDITAKSERING AV NÆRINGSEIENDOM

Vi takseringer alt fra små forretningslokaler til de største næringsbygg.

Viktige dokumenter er gjerne leieavtaler og gårdsregnskap.

For næringseiendommer skal det ved taksering fastsettes eiendommens markedsverdi (normal salgsverdi) på takseringstidspunktet.