VERDI- OG LÅNETAKST BOLIG

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet. Særlig er det boligens størrelse, standard og beliggenhet som tas i betraktning ved vurdering av den enkelte eiendom.

”Verditaksten” er velegnet til bruk for banker/låneinstitusjoner til f.eks belåning/refinansiering eller for forsikringsselskap etter f.eks utførte endringer/påbygg på eiendommen.

Skal du selge, anbefales boligsalgsrapporten fremfor verditakst, fordi taksten ikke er en bygningsteknisk tilstandsrapport.

 

Noen vanlige spørsmål:

1. Holder det med meglerens verdivurdering til refinansiering i banken?

Boligtaksten er et mer omfattende dokument, med minimmskrav til innhold. Megleren kan av salgstaktiske grunner, i sin konkurranse mot andre meglere, velge å presentere en optimistisk verdivurdering. Alle banker/låneinsitusjoner godkjenner verdi- og lånetaksten, mens det samme ikke nødvendigvis gjelder for verdivurderinger. Derfor bør du sjekke dette med din bank.

 

2. Jeg skal selge, er det greit at megleren bestiller takst på vegne av meg?

I dag er dette helt vanlig og det er er greit, men på generelt grunnlag anbefaler vi alltid at taksten rekvireres før man tar kontakt med en megler. Etter vår oppfatning er megleren "selgers mann". "Eiendomsselger" kunne være en riktigere tittel enn eiendomsmegler og eiendomsrådgiver. Megleren ivaretar først og fremst boligselgerens interresse i å oppnå høyest mulig pris for boligen, til ugunst for kjøper. Som eneste nøytrale og uavhengige part i et boligmarkedet, og med tillegg av vår bygningsteknisk kompetanse, ønsker takstmannen å gjøre jobben med verdisetting uten å risikere eventuell innblanding fra en megler. Derfor mener vi at takstmannen bør kontaktes før megler.